Rázová vlna - stop bolesti

Místo výkonu:

Rázová vlna a denzitometrie Hořovice
Adresa: Pražská 387, Hořovice
objednávky na Tel.: +420 728 067 486 po 16.00hod.

Rázová vlna Tenisová
Adresa: Tenisová 981/10, Praha - Hostivař
objednávky na Tel.: +420 776 280 262

Cena: 500Kč za jedno sezení (nehradí ZP)

Co je Rázová vlna?

Terapie rázovou vlnou je na špičce pelotonu v oblasti léčby bolesti. V mnoha případech dojde k okamžitému snížení bolesti a zároveň ke zlepšení mobility a funkce. Terapie je neinvazivní a není při ní potřeba anestézie. Je nenávyková a nemá žádné vedlejší účinky. Každé terapeutické sezení trvá cca 5-10 minut. U většiny indikací stačí jen 5 až 7 sezení, prováděných v intervalech 3-10 dnů.
 
Definice rázové vlny
 
Rázová vlna je vlastně akustické vlnění s extrémně vysokými špičkami energie, podobné vlnám, ke kterým dochází v atmosféře po explozivní události, jako je např. blesk nebo aerodynamický třesk. Od ultrazvuku se rázová vlna liší svou extrémně velkou amplitudou tlaku. Kromě toho ultrazvuk většinou tvoří periodické kmitání, zatímco rázová vlna je samostatný puls.
 
Vývoj terapie rázovou vlnou
 
Výraz „terapie rázovou vlnou“ označuje pulzy mechanického tlaku, které se šíří lidským tělem ve formě vlny. Terapie rázovou vlnou byla poprvé použita v roce 1980 pro rozbití ledvinových kamenů pacienta (Journal of Urology, 1982). Během minulých dvou desetiletí se tato metoda stala standardním postupem pro léčbu ledvinových a močových kamenů.
 
Léčebný účinek rázové vlny
 
Extrakorporální terapie akustickou vlnou (na rozdíl od litotripsie) není určena k drcení tkání, ale spíš k vyvolání mikroskopických intersticiálních a extracelulárních biologických účinků, které zahrnují regeneraci tkáně. V moderní léčbě bolesti je energie akustické vlny vedena od bodu vzniku, což je generátor akustické vlny, prostřednictvím vodivého gelu do bolestivých tělesných partií, kde se aplikuje její hojivý účinek.
 
Klinické indikace
 
V průběhu času se akustické vlny prokázaly jako efektivní neinvazivní metoda léčení lokalizovaných muskuloskeletálních patologií, zahrnujících epikondylitidu, patní ostruhy a plantární fascitidu, poruchy rotátorové manžety, spoušťové body, různé chronické tendinopatie a mnohé další indikace.

Výhody terapie rázovou vlnou:

 • rychlost a účinnost
 • nepřítomnost medikamentů a bezbolestnost
 • potřeba jen 5-10 sezení
 • žádné vedlejší účinky

Aplikace

Aplikace rázové vlny je mimořádně snadná: postupujte podle následujících 3 kroků:

 1. Pohmatem lokalizujte bolestivá místa
 2. Naneste gel
 3. Aplikujte rázové vlny

Extrakorporální terapie rázovou vlnou se nejčastěji používá v rehabilitaci, ortopedii a sportovním lékařství.
 
Aplikace v rehabilitaci jsou nejčastěji spojeny s léčbou chronických onemocnění svalů a šlach, bolestí zad a krku a ošetřování spoušťových bodů. Ve srovnání s konvenční manuální a instrumentální terapií je SWT mimořádně účinná, zkracuje dobu léčby a přináší lepší dlouhodobé výsledky. Nejběžnější indikace zahrnují:

 • bolesti v ramenou
 • epikondylitida
 • bolest v kříži
 • bolest Achillovy šlachy
 • patelární tendinitida
 • léčba spoušťových bodů

 
Ortopedické aplikace rázovou vlnou se zaměřují na léčbu kalcifikací, bolestivých exostóz, různých tendonitid a zhoršeného hojení zlomenin. SWT nabízí alternativu v mnoha případech, kdy se zdá být nevyhnutelný chirurgický zákrok. Hlavní diagnózy jsou:

 • zamrzlé rameno
 • periarthritis humeroscapularis
 • calcar calcanei/ patní ostruha
 • artritické změny - sekundární symptomy
 • achillodynie
 • laterální a ulnární epikondylitida

 
Terapie rázovou vlnou se velmi často využívá ve sportovním lékařství, a to pro své účinky při léčbě měkkých tkání a regeneraci. Díky tomu se může maximálně zkrátit doba rekonvalescence po zranění. Běžné indikace jsou:

 • svalová distenze
 • prodloužená léčba kloubní distorze
 • bolest v tříslech
 • bolest v kyčlích
 • bolest v kříži
 • achillodynie

Často kladené dotazy

Jaká je úspěšnost terapie rázovou vlnou?
 
Klinická úspěšnost je celosvětově hlášena mezi 77 a 80 procenty. Každé ošetření je kumulativní a výsledky jsou často znát po třech či čtyřech sezeních. Zlepšení stavu (obvykle omezení bolesti) můžete dokonce pocítit již po úplně prvním ošetření.
 
Bolí toto ošetření?
 
Během ošetření může docházet k určitým nepříjemným pocitům, v závislosti na hladině bolesti, kterou pacient již v dané oblasti pociťuje. Protože však ošetření trvá jen něco kolem pěti minut, většina pacientů je schopna toto nepohodlí snášet velmi dobře. Kromě toho lze intenzitu ošetření na začátku každého sezení nastavit tak, aby byl umožněn určitý analgetický účinek.
 
Budu cítit bolest po ošetření?
 
Většina pacientů po ošetření pocítí okamžitou úlevu od bolesti. Během 2-4 hodin po ošetření však můře v ošetřovaném místě dojít k určité bolestivosti. Tato bolestivost byla hlášena jako velmi snadno snesitelná a může trvat od několika málo hodin do několika dnů.
 
Je po ošetření vhodná fyzická aktivita, nebo spíše odpočinek?
 
Doporučuje se, aby se pacienti vyhnuli fyzické aktivitě, zejména takové, která by zahrnovala ošetřovanou oblast, po dobu 48 hodin po každém terapeutickém sezení.
 
Kolik ošetření a jak často je potřeba?
 
Každé terapeutické sezení trvá cca 5-10 minut. Většina indikací vyžaduje 5 - 10 sezení. Ošetření se provádí v intervalech 3-10 dnů, podle tolerance pacienta a reakci jeho tkáně. Ideální pauza je týden.

Potravinový doplněk pro výživu kloubů, svalů a kostí

26. ledna 2017
Potravinový doplněk pro výživu kloubů, svalů a kostí

Lékaři doporučují, objenávky na Tel.: 739 166 963

zobrazit zprávu...

Léčivé ortézy

24. ledna 2017
Léčivé ortézy

Ortézy obsahují léčivé magnety

zobrazit zprávu...

více info o masážích